SV Hezarfen

Ontstaangeschiedenis

Studentenvereniging Hezarfen, opgericht in 2013, is de studentenvereniging voor Delftse studenten met een Turks of een andere biculturele achtergrond. De vereniging is opgericht door Samet Agca, Ubeydullah Taha Kaya, Ikbal Kelkitli, Yavuz Cinek, Volkan Duz, Yasemin Savli en Burak Ulubas. De oprichters vonden dat studenten beter geholpen kunnen worden in een vereniging waar de studenten zich thuis voelen en waarbij de vereniging zich gemotiveerd en actief inspant om de belangen van studenten te behartigen.

Mission Statement

Studentenvereniging Hezarfen is de vereniging van de TU Delft die gericht is op 
minderheden met een biculturele achtergrond, in het bijzonder met een Turkse afkomst. Het is een initiatief van de Turks-Nederlandse studenten van deze universiteit en er wordt gestreefd naar een gezellige sfeer en een sterk netwerk onder studenten.
Het hoofddoel is het bij elkaar brengen van studenten uit bovengenoemde doelgroep in een warme en passende atmosfeer. Educatieve, sociale en academische houdingen staan hierbij op de voorgrond.

Daarnaast worden de leden ondersteund en gestimuleerd bruggen te leggen met de omgeving waarin zij zich op de TU bevinden. Naast het inwilligen van de extra behoeften van deze studenten, zoals gezelligheid en zelfontplooiing, wordt dus ook de integratie van deze studenten aangemoedigd.

Doelen

  • Zorgen voor coördinatie tussen studenten, academici en onderzoekers op zowel nationaal als internationaal niveau;
  • Het ondersteunen van studenten in hun studieloopbaan;
  • Het onderhouden van contacten en consulteren van personen en organisaties op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap;
  • Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke positie van de doelgroep;
  • Het ondersteunen van de zelfontplooiing.;

Wat betekent Hezarfen?

Hezar is een woord van Perzische oorsprong met de betekenis ‘duizend’ en fen is een woord van Arabische oorsprong, waarin het een verzamelnaam is voor kennis in exacte wetenschappen, zoals natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
Het woord ‘hezarfen’ (duizend-wetenschappen) krijgt hierdoor de betekenis ‘in het bezit zijn van duizend soorten wetenschappen’, ofwel veelzijdige wetenschapper (ook wel bekend als ‘polymath’). Dit is een zeer toepasselijke titel voor een studentenvereniging verbonden aan de Technische Universiteit te Delft, welke bekend staat om haar brede kennis op het gebied van verschillende soorten wetenschappen.

Hezarfens uit de geschiedenis zijn bijvoorbeeld Lagari Hasan Çelebi, Ismail Cevheri, Abu Raihan Biruni en Leonardo da Vinci.

Hezârfen Ahmed Çelebi

Een zeker niet te vergeten Hezarfen uit de Turkse geschiedenis is de Turks-islamitische wetenschapper Ahmed Çelebi. Deze wetenschapper is echter zeer populair geworden onder de bijnaam ‘Hezârfen’, waardoor dit woord tegenwoordig een tweede betekenis met zich mee draagt.
Hezârfen Ahmed Çelebi (1609-1640) heeft tijdens de regeringsperiode van Sultan Murad IV geleefd en was de eerste persoon die heeft gevlogen met handgemaakte vleugels. In het jaar 1632 wist Ahmed Çelebi namelijk vanaf de Galatatoren, over de Bosporus, een afstand van 3358 meter te vliegen naar Üsküdar.