Raad van Advies

raad-van-advies

De Raad van Advies houdt onder andere toezicht op het goed functioneren van de vereniging en het door het bestuur gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord en adviseur voor het Bestuur. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Advies.

De huidige Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:
– Samet Agca
– Ikbal Kelkitli