Medezeggenschapsraad

SV Hezarfen kent een medezeggenschapsraad die door het bestuur ingesteld wordt. Een medezeggenschapsraadslid woont periodiek bestuursvergaderingen bij. Deze leden dienen gewenst of ongewenst kritiek en feedback te geven als externe observator, over de gang van zaken en de vooruitgang van de vereniging.

De volgende personen zijn of waren lid van de medezeggenschapsraad:

  • Esma Karkukli
  • Osman Ay
  • Birol Şenkal
  • Alper Kenger
  • Yavuz Cinek
  • Yasemin Şavlı
  • Burak Ulubaş