Lid worden

Klik hier om lid te worden   Click here to become a member

Door lid te worden van SV Hezarfen draag je direct bij aan onze taak als belangenbehartiger van de studenten en lever je een bijdrage aan het organiseren van unieke en maatschappelijke relevante activiteiten, die passen bij de veelzijdige student. Zowel onze lopende als eenmalige activiteiten zijn daar het bewijs van. Voor het huidige collegejaar bedraagt de contributie slechts €15,-. De contributie wordt na aanmelding automatisch afgeschreven van jouw bankrekening op incassomaand september.

Misschien twijfel je nog of weet je niet precies wat lidmaatschap inhoudt? We leggen je dat graag uit aan de hand van de meest voorkomende misverstanden:

“Ik kan geen lid worden, omdat ik het te druk heb.”
“Ik ben jullie Facebookvriend, dus ik ben al lid.”
“Ik kan geen lid worden, omdat ik geen Turk ben.”
“Ik ben geen TU-student, dus ik kan geen lid worden.”
“Ik ben afgestudeerd en kan geen lid meer zijn.”
“Ik heb het afgelopen jaar geen activiteit bijgewoond, dus het heeft geen zin om dit jaar lid te worden.”

Bij sommigen heerst het idee dat lid zijn van een vereniging impliceert dat je meehelpt met organiseren. Dit is niet zo. Als passief lid maak je enkel gebruik van de lidmaatschapsvoordelen en steun je de vereniging financieel, zodat zij kan voortbestaan en erkend kan worden op onderwijsinstellingen om zo jouw belangen te kunnen vertegenwoordigen. Indien je actiever wilt zijn binnen Hezarfen, dan kan je solliciteren om een functie als bestuurslid of commissielid. Als actief lid kan er een beroep op jou worden gedaan om vooraf mee de activiteit te organiseren. Ook neem je deel aan de vergaderingen.

Daarnaast signaleren wij ook dat men denkt dat een Facebookvriend een lid is. Dit klopt niet. Iemand is alleen lid als hij/zij contributie heeft betaald. Verder is het belangrijk om te vermelden dat iedereen welkom is bij Hezarfen. Je hoeft geen bepaalde etnische of culturele achtergrond te hebben. Je hoeft geen TU-student te zijn om lid te kunnen worden en zowel studenten als afgestudeerden kunnen lid worden. Juist als alumnus kun je meer betekenen voor de vereniging. Overigens kun je als alumni nog steeds gebruik maken van de tools, workshops en lezingen die Hezarfen biedt. Bovendien dragen alumni financieel bij aan het voortbestaan van de vereniging door onder andere contributie te betalen.

Een vereniging is een organisatie, waarin studenten zich verenigen om hun stem beter te laten horen en waarbij (slechts) enkelen (de bestuursleden) de moeite nemen om zich in te zetten voor de andere leden. We hebben jouw lidmaatschap daarom hard nodig. Het enige wat wij van jou vragen is het lidmaatschapsformulier in te vullen. Hezarfen doet de rest voor jullie! Wij hopen dat deze misverstanden over het concept ‘vereniging’ nu verleden tijd zijn, zodat studenten in de toekomst open zullen staan voor het lidmaatschap van Hezarfen en Hezarfen hen beter kan vertegenwoordigen.

Klik hier om lid te worden   Click here to become a member

Voorwaarden lidmaatschap

  • Door het lidmaatschapsformulier in te vullen, verleen je toestemming aan de studentenvereniging Hezarfen om het verschuldigde lidmaatschapsgeld van €15,- jaarlijks via automatische incasso te innen.
  • Het lidmaatschap wordt elk collegejaar stilzwijgend verlengd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan per mail (info@hezarfen) tot uiterlijk 1 juli van elk collegejaar.