Inschrijfformulier

For a membership form in English, please click here
Via het onderstaande formulier kun je lid worden van SV Hezarfen.

Formulier

Voorwaarden lidmaatschap

  • Door het lidmaatschapsformulier in te vullen, verleen je toestemming aan de studentenvereniging Hezarfen om het verschuldigde lidmaatschapsgeld van €15,- jaarlijks via automatische incasso te innen.
  • Het lidmaatschap wordt elk collegejaar stilzwijgend verlengd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan per mail (info@hezarfen) tot uiterlijk 1 juli van elk collegejaar.