Activiteiten

Benefiet Iftar

Benefiet Iftar

(English below)

Beste allen,

De islamitische heilige maand Ramadan nadert. Een maand vol van spiritualiteit en saamhorigheid. Hezarfen organiseert een benefiet-iftar om geld in te zamelen voor weeskinderen. Gedurende deze avond kan er naast de iftar-maaltijd, ook genoten worden van live muziek en andere activiteiten. Ook zullen er diverse spullen verkocht worden waarvan het geld ook naar het goede doel zal gaan. Het evenement is open voor iedereen, zowel moslims als niet-moslims zijn hierbij welkom om te genieten van de sfeer.

Aanmelding is verplicht en slechts mogelijk via www.hezarfen.nl
Betaling kan zowel aan de deur of vooraf via de bank door €15,- over te maken op rekeningnummer NL65RABO0190456639 t.n.v. Studentenvereniging Hezarfen o.v.v. “iftar + jouw volledige naam”.
Datum: Donderdag 9 juni
Tijd: 21:00 uur
Locatie: Raamstraat 67, Delft (Loopafstand van CS Delft)

Goede doel
Het geld dat opgehaald wordt van de entree zal gedoneerd worden naar de weeskinderen-project van de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH). Het project is bedoeld voor weeskinderen in Albanië dat hulp zal krijgen in de vorm van schriften, boeken, kleding en dergelijke middelen.
Meer info over het project kan verkregen worden op de website van IHH.

Tot dan!

LET OP: Aanmeldingen zijn gesloten i.v.m. het bereiken van capaciteit. Aanmelden is niet meer mogelijk.

——————————————————————————
Dear all,

The holy month of Ramadan is approaching. A month full of solidarity and charity. And of course an iftar event with this is indispensable. Hezarfen is organizing a benefit iftar to raise money for orphans. In addition to the iftar meal during this evening, you can also enjoy some live music and other activities. Furthermore, a variety of items will be sold in which the money also will go to the charity. The event is open for everyone, both Muslims and non-Muslims are welcome to enjoy.

Registration is mandatory and only possible through www.hezarfen.nl
Payment can be done at the door or via the bank in advance by sending €15,- to Studentenvereniging Hezarfen’s account number NL65RABO0190456639 stating “iftar + your full name”
Date: Thursday, 9th of June
Time: 21:00 h
Location: Raamstraat 67, Delft (Walking distance from Delft Station)

Charity
The money that will be collected from the entrance fee will be donated to the orphans project of the International Humanitarian Aid organization (IHH). The project is intended for orphans in Albania in which the assistance will be in the form of school books, pens, clothes and such agents.
More information about the project can be obtained on the IHH website.

See you then!

WARNING: Registrations are closed due to reaching capacity. Registration is no longer possible.

benfit

Leave a Comment (0) ↓