Activiteiten

ALV

ALV

Algemene Ledenvergadering 2016


Studentenvereniging Hezarfen houdt haar derde Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 juni. Dit is een vergadering wat minimaal één keer per jaar plaatsvindt. Alle leden zijn hierbij welkom om te vergaderen over belangrijke onderwerpen wat de vereniging betreft.

Onderwerpen die tijdens deze ledenvergadering onder andere aan bod zullen komen:
– Het huishoudelijk reglement
– Financiëel Jaaroverzicht
– Jaarverslag van de vereniging
– Samenstelling van de Raad van Advies
– Samenstelling van het nieuwe dagelijkse bestuur

LET OP: Het aanmelden voor deze vergadering is verplicht en uitsluitend toegangkelijk voor leden van de vereniging.

Leave a Comment (0) ↓